Bijsluiter Kamagra

Deze bijsluiter is van toepassing op de Kamagra tabletten, bruistabletten, Oral Jelly en Kamagra Chew. Deze varianten van Kamagra bevatten allemaal 100 mg van de werkzame stof Sildenafil Citraat. Wanneer u van plan bent om te beginnen met het gebruik van Kamagra dan is het verstandig om deze bijsluiter volledig door te lezen. Als u ergens over twijfelt, neem dan altijd eerst contact op met een arts alvorens u van start gaat met het gebruik hiervan.

Algemene informatie over Kamagra

Kamagra is een merknaam voor producten waarin over het algemeen 100 mg van de actieve stof Sildenafil Citraat zit. De fabrikant van dit merk is het farmaceutische bedrijf Ajanta Pharma Ltd. uit India dat sinds enkele jaren Kamagra op de markt brengt. Het is in essentie gelijk aan het bekendere Viagra van het bedrijf Pfizer. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen deze producten en ze hebben dus dezelfde werking en zijn van dezelfde kwaliteit. Kamagra is een zogenaamde generieke variant van Viagra en is op dit moment het meest verkochte erectiemiddel in Europa. De belangrijkste reden waarom Kamagra goedkoper op de markt kan worden gebracht, is dat de patenten die Pfizer bezat ondertussen zijn verlopen. Daarnaast heeft de fabrikant van Kamagra aanvankelijk niet hoeven investeren in peperduur onderzoek en testmethoden voordat ze het op de markt konden brengen, terwijl de fabrikant van Viagra destijds een groot aantal protocollen heeft moeten doorlopen. Het enige dat een fabrikant van een generieke versie van Viagra aan de autoriteiten hoeft te overleggen om te worden goedgekeurd, is namelijk het productieproces en de ingrediënten. Aangezien de overige factoren ondertussen ruimschoots onderzocht zijn, is het tegenwoordig dus makkelijker en goedkoper om een dergelijk product op de markt te brengen.

Hoe functioneert het erectiemiddel Kamagra?

In een penis zitten zwellichamen die we de corpora cavernosa noemen. Door te ontspannen of juist aan te spannen reguleren deze corpora cavernosa de toe- en afvoer van bloed in de penis van een man. Wanneer deze is ontspannen, kan er meer bloed in de zwellichamen van de penis stromen en vice versa. Een enzym dat PDA5 heet, zorgt voor de signalen aan de corpora cavernosa waardoor het op spanning blijft. Om een erectie te krijgen dienen de corpora cavernosa dus minder signalen van dit enzym te krijgen. Dit is wat er vaak fout gaat bij mannen met een erectieprobleem. Kamagra blokkeert dit enzym en hierdoor heft het dus eigenlijk kunstmatig de spanning in de penis op en zorgt het ervoor dat er onder vrijwel alle omstandigheden genoeg bloed in de penis kan stromen. Mits dit wordt gecombineerd met een seksuele prikkel.

Belangrijke informatie voordat u Kamagra gaat gebruiken

In de meeste gevallen kan de werkzame stof Sildenafil Citraat die Kamagra bevat niet veel kwaad. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waardoor vervelende reacties of bijwerkingen kunnen ontstaan.

Gebruik absoluut géén Kamagra in de volgende gevallen:

 • Allergische reacties op ingrediënten – indien je allergisch bent voor Sildenafil Citraat of een van de andere bestanddelen die Kamagra bevat, is het uiteraard geen goed idee om het te gebruiken;
 • Medicijnen die nitraten bevatten – Kamagra kan de werking van dergelijke medicijnen versterken hetgeen tot zéér gevaarlijke situaties kan leiden. Vooral medicijnen tegen hartklachten bevatten vaak nitraten;
 • Stoffen die koolstofmonoxide bevatten – de partydrug Poppers is wellicht een bekend voorbeeld van een dergelijk middel. Net als bij het gebruik van nitraten kan de combinatie met Kamagra voor ernstige problemen zorgen;
 • Alfablokkers – dit is medicatie tegen hoge bloeddruk of prostaatproblemen;
 • Proteaseremers – deze worden het meest gebruikt bij mensen die met het HIV-virus zijn besmet.

Er zijn situaties waarbij het gebruik van Kamagra niet per se afgeraden hoeft te worden, maar een deskundige opinie over uw specifieke situatie is wel zéér wenselijk. Het is in de onderstaande gevallen vaak persoonsafhankelijk of het gebruik van Kamagra kwaad kan. Laat u zich dus goed voorlichten door uw arts.

Wees voorzichtig en raadpleeg altijd eerst een arts in de volgende gevallen:

 • Gebruik van andere medicatie
 • Lage bloeddruk
 • Hartproblemen
 • Tia of beroerte gehad
 • Leverproblemen
 • Sikkelcelanemie
 • Problemen met ogen / hoornvlies
 • Maagzweer
 • Leukemie
 • Nierklachten

Wat zit er precies in een tablet Kamagra?

Met name in verband met allergieën is het altijd handig om precies te weten wat de exacte ingrediënten van een geneesmiddel zijn.

Dit zijn alle stoffen die Kamagra bevat:

 • 100 mg Sildenafil citraat
 • Microkristallijne cellulose
 • titaandioxide (E171)
 • Magnesiumstearaat
 • Calciumwaterstooffosfaat
 • Natriumcroscarmellose
 • Lactose
 • Indigokarmijnaluminiumlak (E132)
 • Hypromellose
 • Triacetine

Kamagra en kinderen

Het is onder geen enkele voorwaarde een goed idee om Kamagra te laten gebruiken door mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Kamagra kan schadelijk zijn voor een lichaam dat nog niet is volgroeid en tot ernstige permanente verstoringen leiden. Zorg er om die reden dan ook altijd voor dat Kamagra buiten het bereik van kinderen blijft en sta onder geen enkele situatie het gebruik door minderjarigen toe.

Rijvaardigheid en gebruik van zware machines

Op zich zijn deze zaken geen probleem in combinatie met het gebruik van Kamagra. Daarbij moet wel worden gezegd dat Kamagra in enkele gevallen als bijwerkingen misselijkheid of een licht verminderd gezichtsvermogen kan veroorzaken. Wees er dus wel altijd van bewust dat u Kamagra hebt gebruikt en kijk kritisch naar uzelf als het gaat om deze bijwerkingen. Zodoende brengt u zichzelf of anderen niet onnodig in gevaar.

Dosering van Kamagra

De standaard hoeveelheid die wordt aangeraden is 100 mg Sildenafil Citraat per keer. Het is voor mensen die voor het eerst Kamagra gebruiken aan te raden te beginnen met een dosering van 50 mg. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, neem dan na een uur nog een dosis van 50mg. Neem nóóit meer dan 100 mg per dag in. De effecten van Kamagra boven de 100 mg zijn niet sterker of beter. Neem bovendien nooit meer dan 1 keer per dag Kamagra.

Wat als ik per ongeluk teveel heb gebruikt?

Op zich is het geen acuut probleem als u wat meer Kamagra inneemt (tot op zeker hoogte uiteraard). De effecten hiervan zullen niet beter worden, maar de kans op (sterkere) bijwerkingen is wel aanwezig. Als deze bijwerkingen alarmerend worden, ga dan altijd zo spoedig mogelijk naar een arts.

Hoe neem je Kamagra in?

Aangezien we een aantal verschillende toepassingen van Kamagra bespreken, zullen we kort toelichten hoe u de verschillende varianten in de praktijk inneemt.

 • Kamagra 100mg tabletten – slik het tablet in zijn geheel door met een ruime hoevelheid water.
 • Kamagra Chew – Kauw het tablet door en slik het vervolgens in.
 • Kamagra Oral Jelly – slik de jelly direct door vanuit de verpakking of los het op in water.
 • Kamagra Bruis – los het op in een glas water en drink dit leeg.

Kamagra heeft tussen de 10 - 30 minuten nodig om in de bloedbaan terecht te komen. Dit is mede afhankelijk van de variant die wordt gebruikt. Het is dus het handigste om Kamagra in te nemen ca. 30 - 45 minuten voordat het effect ervan is gewenst.

Kamagra en alcohol

Indien u (matig) alcohol heeft geconsumeerd dan zullen de gewenste effecten van Kamagra afnemen. Dit geldt overigens ook als Kamagra wordt ingenomen na het nuttigen van een zware maaltijd. Het is bovendien mogelijk dat eventuele bijwerkingen van Kamagra sneller of heftiger optreden na de consumptie van alcohol.

Bewaaradvies

Buiten bereik van kinderen houden en op een koele, droge plaats bewaren. Bewaar het bij voorkeur in de meegeleverde verpakking en let goed op de houdbaarheidsdatum.